Binnen 1 sessie naar de kern met behulp van een Opvoedopstelling!(gebaseerd op familieopstellingen)

Wat en voor wie is een Opvoedopstelling?

Als ondanks alle ouderlijke liefde, aandacht en tips en trucs  (gedrags-)problemen in het gezin blijven bestaan, dan kan het zijn dat er systemische belastingen zijn.

Vaak is maar 1 sessie nodig om voor een doorbraak te zorgen.
Heb je er als ouder al alles aan gedaan om je opvoedvraagstuk op te lossen en hebben tips en trucs niet voor een blijvende oplossing gezorgd? Dan kan het zijn dat er iets speelt op een diepere laag in je gezin. Een opvoedopstelling laten snel zien wat de werkelijke oorsprong van je vraagstuk is. Mogelijk spelen gebeurtenissen uit je gezin van herkomst, of zelfs verder in je familiegeschiedenis, nog steeds een belastende rol. Via een opvoedopstelling zal jij als ouder wel herkennen wat jijzelf en je kind nodig hebben om blijvend iets aan de situatie te veranderen.

Wanneer een Opvoedopstelling?

Jij wordt geraakt door het gedrag van je kind, waardoor de emoties hoog oplopen, ziet hoe je kinderen onderling in een voortdurende strijd met elkaar en/of met jou of partner leven, voelt dat iets je belemmert in de relatie met je kind, maar je kunt de vinger er niet op leggen, voelt je overvraagt als opvoeder, bent overbezorgd, voelt je te verantwoordelijk, hebt moeite met grenzen stellen, of hebt – om welke reden dan ook – moeite te genieten van het ouderschap.Je kind is regelmatig erg driftig of boos, bemoeit zich met jullie relatie, claimt jou of je partner, poept of plast nog regelmatig in zijn broek, heeft het gevoel er niet bij te horen, of weet zijn plek niet te vinden in het gezin.Herken je een van bovengenoemde situaties? Dan kan een opvoedopstelling uitkomst bieden.

Opvoedopstellingen zijn eenvoudig, praktisch en effectief

Een opvoedopstelling werkt heel eenvoudig. Je onderzoekt, samen met mij,  kort je vraag: waar worstel je mee, waarin wil je verandering aanbrengen? Vervolgens breng je dit thema in beeld. Je kiest voor elk gezinslid, inclusief jezelf, een vloertegel. Deze vloertegels geef je een plek in de ruimte; je drukt hiermee uit hoe je de positie van de verschillende gezinsleden op dat moment puur gevoelsmatig ervaart. Hierna word je uitgenodigd om je eigen positie in te nemen; je stapt letterlijk in de dynamiek van je gezin. En van daaruit gaat het stromen. Je hoeft alleen maar te kijken naar het plaatje dat je hebt neergelegd, en te voelen wat er in je gebeurt. Je zult versteld staan van de kracht van deze ervaring. Je zult inzicht krijgen in je vraagstuk op een dieperliggende (emotionele) laag. De puzzelstukjes vallen op zijn plaats. En als vanzelf wordt van daaruit helder wat je te doen staat om tot een fundamentele en blijvende oplossing te komen. De veranderingen hebben een domino-effect op het gedrag van je kind. En voor jou wordt het opvoeden als vanzelf ontspannen!N.B. Iedere ouder heeft een eigen familiegeschiedenis en zal dus vanuit zijn eigen perceptie reageren op de dynamiek in het gezin. Het kan dus zijn dat voor beide ouders een afzonderlijke familieopstelling nodig is.

   De energie stroomt weer

   * Vaak maar 1 sessie nodig
   * Individueel (en dus privé)
   * Je kind hoeft niet mee en blijft onbelast van therapie
   * Blijvende oplossing doordat de essentie wordt geraakt
   * Ieder gezinslid vindt zijn plek
   * Je ervaart aan den lijve een werkende oplossing
   * Gaat niet verder dan jouw vraag in het hier en NU
   * Ouders en kinderen komen in gezonde verhouding tot elkaar te staan
   * De liefde in het gezin stroomt weer
   * Opvoeden wordt moeiteloos
   * Kinderen onbelast in echtscheidingssituaties
   * Voorkomt loyaliteitsvraagstukken
   * Oplossingen voor relatie vraagstukken
   * Lost vraagstukken op in samengestelde gezinnen

   Ieder heeft zijn ge-eigende plek in het systeem, vanuit daar stroomt de energie en sta je in je kracht